Kontakt

Kontakt

Možete nas kontaktirati putem navedenih podataka:

Telefon: +387 33 941 600

e-mail: medinfo.ba@bayer.com

Ukoliko želite prijaviti neželjeni događaj/neželjenu reakciju na lijek ili sumnju na neispravnost u kvaliteti lijeka, molimo Vas kontaktirajte Vašeg zdravstvenog radnika (ljekara ili farmaceuta), Agenciju za lijekove i medicinska sredstva ili isto možete prijaviti našem odjelu za farmakovigilancu:

Mob: +387 61 173 544

e-mail: pharmacovigilance.bosnia@bayer.com

Top

Prije upotrebe pažljivo pročitati uputu o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

L.BA.MKT.02.2019.0940