Impressum

Nosilac dozvole za promet

Bayer d.o.o. Sarajevo

Trg solidarnosti broj 2A

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Tel: +387 33 941600
Fax: +387 33 788840

Registarski br.: 66222

Poreski br.: 4200936330006

 

Urednik stranice

Bayer d.o.o.

Bravničarjeva ulica 13
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: +386 1 5814 400
Fax: +386 1 5814 403

E-mail: info.si@bayer.com ili koristite kontakt formular.

Registarski br.: 5034442000
Poreski br.: SI 42696054

© Copyright Bayer d.o.o., Ljubljana, Slovenija

Top

Prije upotrebe pažljivo pročitati uputu o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

L.BA.MKT.02.2019.0940