Ženska higijena

Naučite više o higijeni u intimnom području

Saznajte više

Canestest

Sigurnost pri odabiru odgovarajuće terapije

Saznajte više

*IMS 2015

Prije upotrebe pažljivo pročitati uputu o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

L.BA.MKT.02.2019.0940