Higijena

Jednostavne smjernice kako smanjiti rizik od gljivičnih infekcija i spriječiti njihovo širenje.

Saznajte više

*IMS unit sales data, R4B, to May 2015.

Prije upotrebe pažljivo pročitati uputu o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

L.BA.MKT.02.2019.0940